2014, ഡിസംബർ 4, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഛായാമുഖിജാരന്മാരും കാമുകന്മാരും ഉണർന്നിരിക്കുകയും, ഭർത്താക്കന്മാർ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാവിൽ, ഹിഡുംബി മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ഭീമസേനനെ വിളിച്ചുണർത്തി ഒരു കൂട്ടം കാണിച്ചു കൊടുത്തു.
ഫേസ് ബൂകിലെ അവളുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ്.
അതിൽ ഭീമസേനൻ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുകയായിരുന്നു...
ഭീമന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, പുതിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഓരോ സമയത്തെയും അയാളുടെ അവസ്ഥകൾ അങ്ങനെ എല്ലാം....
ഒരിക്കൽ അവൾക്കു ഫേസ് ബുക്ക്‌ തന്നെ ഭീമസേനനെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആക്കൂ എന്ന് സജഷൻ കൊടുത്തതാണത്രേ...
ഇവൾക്കിമ്മാതിരി സൂത്രങ്ങൾ എവിടുന്നു കിട്ടുന്നു എന്നോർത്ത്, അവളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് തന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തുനിയാതെ, അവളെ അയാൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു...
പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഭീമസേനൻ തന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയും ദ്രൗപദിയെ അതിൽ ആദ്യം കാണുകയും ചെയ്തു...
ലിസ്റ്റ് ആയതിനാൽ ദ്രൌപദിക്ക് പുറമേ വേറെയും ചിലർ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു... എവിടെയോ ഹിടുംബിയും....
അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കി ലിസ്റ്റ് മാറ്റി, ദ്രൗപദിയെ മാത്രം അതിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച്, അവളെ വിവരം അറിയിച്ചു...
അവൾ നോക്കിയപ്പോഴാകട്ടെ, വില്ലാളി വീരൻ അർജുനൻ, വില്ല് കുലച്ച് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നില്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പടം...
പിന്നെ കൃഷ്ണനും, മറ്റു ഭർത്താക്കന്മാരും, ഇടയ്ക്കെവിടെയോ കർണനും....
അർജുനനെ ഇത് അറിയിക്കാം എന്ന് കരുതിയ അവളിൽ നിന്ന് എന്നത്തെയും പോലെ അയാൾ ഒരുപാടകലെ ആയിരുന്നു...
ഒരിക്കലും ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ പോലും ഓണ്‍ലൈൻ കാണിക്കാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സവ്യസാചിക്ക് അവളൊരു ഓഫ്‌ ലൈൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടു...
" ഐ മിസ്സ്‌ യു ഡിയർ... :-*"

അനുബന്ധം  : മഹാഭാരതത്തിലെ ഛായാമുഖി